Usługi

Firma TimTech pragnie przedstawić państwu swoją ofertę dotyczącą kompleksowej obsługi informatycznej.
Jest ona oparta na pomocy we wszelkich problemach związanych z bieżącą obsługą placówki w zamian za miesięczna opłatę.
Wysokość abonamentu uzależniona jest od:

 • zakresu obowiązków
 • ilości obsługiwanych stanowisk

Do zakresu naszych usług należy:

 • serwis wyjazdowy do klienta,
 • aktualizacja oprogramowania zastosowanego u zamawiającego usługę,
 • szkolenie pracowników do nowych opcji używanych programów,
 • nieograniczona ilość godzin serwisowych u klienta w godzinach pracy placówki,
 • przyjazd do klienta zgodnie z ustalonym czasem reakcji, oraz pomoc zdalna przy wykorzystaniu aplikacji Microcrative (zamawiający nie ponosi żadnych kosztów zakupu oprogramowania do zdalnej administracji)
 • naprawa uszkodzonego sprzętu – do 14 dni roboczych,
 • dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy,
 • instalacja i konfiguracja nowego sprzętu (w tym komputerów, sprzętu peryferyjnego),
 • naprawa związana z instalacją i konfiguracją sprzętu będącego integralną częścią sieci komputerowej (klient ponosi jedynie ewentualne koszty wymienionych urządzeń i przeglądów konserwacyjnych urządzeń peryferyjnych),
 • serwis gwarancyjny sprzętu zakupionego w firmie TimTech w siedzibie klienta,
 • doradztwo w zakresie rozbudowy istniejącej sieci komputerowej,
 • doradztwo w zakresie zakupu sprzętu komputerowego.

Naszą specjalizacją jest obsługa placówek służby zdrowia. Firma Timtech jako autoryzowany parter Asseco instaluje i serwisuje oprogramowanie mMedica. W kilku naszych placówkach już dziś wdrożyliśmy system odpowiedzialny za prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej.

Nasi partnerzy